Noar huus

 

De gezamelijke Erkende Overleg Partners in de Monden zijn niet gewend om stil te zitten.

Regelmatig worden er gezamelijke projecten opgestart, waarvan u hieronder een overzicht vind.

Monden Energie:

Als gezamelijke EOP's hebben wij in de Monden een project opgestart die het mogelijk maakt voor onze inwoners om tegen een gunstige prijs gezamelijk zonnepanelen in te kopen.

In elk dorp is er een informatieavond geweest waar de inwoners uitleg hebben gekregen over het project en over zonnepanelen. Ook kon men inschrijven voor deelname. Bent u inwoner van de Monden en u heeft deze informatieavonden gemist, dan kunt u onderstaand formulier downloaden, invullen en bij uw Erkende Overlegpartner inleveren of via e-mail naar projecten@demonden.info. Inmiddels zijn de eerste panelen geplaatst.

Zonne-energie Nieuws Door de grote hoeveelheid aanmeldingen hebben wij besloten ook de firma DEN (Duurzame Energiesystemen Nederland) bij onze actie te betrekken. U kunt vanaf nu worden benaderd door DEN. Heeft u nog geen formulier ingevuld, maar wilt u alsnog meedoen met deze succesvolle actie vul dan het onderstaand formulier in en lever het in. Dit kan bij uw Plaatselijk Belang of Dorpsbelangen.. Vanzelfsprekend kunt u ook uw aanmelding verzenden naar projecten@demonden.info.

 

Wandel routes:

Als gezamelijke EOP´s in de monden zijn wij bezig om alle bestaande wandelroutes in ons gebied te koppelen tot een grote wandelroute. De totale lengte van deze route zal ongeveer 42 kilometer zijn. Dwars door dorpen, langs velden en akkers is er in elk jaargetijde veel te zien en beleven.

Zorg in de Monden

De samenwerkende overlegpartners uit de Monden gaan een project opstarten, om de zorgvoorziening in het Mondengebied toekomstproof te maken. Het plan is ontstaan doordat de overheid met name de thuiszorg behoorlijk wegbezuinigd waardoor het voor met name oudere inwoners moeilijker wordt in hun eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen.

Als Plaatselijk Belang Verenigingen willen wij echter graag dat inwoners in het Mondengebied zo lang mogelijk kunnen blijven genieten van hun eigen leefomgeving en niet verbannen worden naar een bejaardentehuis. Wij denken dit te kunnen gaan bewerkstelligen door in de buurthuizen van de zes Mondenkernen infopunten te realiseren waar zorg kan worden aangevraagd en aangeboden. Hiernaast zullen wij vrijwilligerpools in iedere kern gaan samenstellen die samen met vrijwilligers van reeds bestaande instanties dit gaan oppakken. Maar ook willen wij een directe samenwerking creëren met de professionele zorgverleners, zodat vrijwilligers en professionals schouder aan schouder aan de slag gaan om de zorgvoorziening in het Mondengebied uit te breiden en toekomstproof te maken.

Ook samenwerking met de overheid (gemeente) is hierbij van essentieel belang. Uitgangspunt is echter de kracht vanuit de inwoners van het Mondengebied zelf met een brede ondersteuning vanuit diverse vrijwilligersorganisaties (SAM/SAM), de gemeente, kerkgemeenschappen, lokale verenigingen, professionele zorgverleners, buurtsupport en SEDNA. De aftrap van het project zal 24 oktober as. worden gegeven in een speciaal hiervoor ingelast Mondenoverleg, waarbij de betrokken partijen zijn uitgenodigd om uitleg te geven over het plan en wat de diverse organisaties, vrijwilligers, kerkgemeenschappen en verenigingen hierin kunnen betekenen voor wat betreft zorg en diverse activiteiten. Wij gaan dus proberen een mes te hanteren dat aan meerdere kanten snijdt, de zorg wordt goedkoper, mensen kunnen langer in hun eigen omgeving blijven wonen, hulp wordt geboden door bekenden en het oude noaberschap wordt een nieuw leven ingeblazen. Wij denken en hopen hiermee het Mondengebied nog aantrekkelijker te maken voor haar inwoners.